Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Yaldız İnşaat Gıda Madencilik Turizm Otomotiv Kurumsal

6 yıl önce   Sarı Sayfalar   Esenyurt   74 Gösterim

0.0 yıldız

Bilgiler

Ünvan Yaldız İnşaat Gıda Madencilik Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi
Adres Sanayi Mah. Evren 1 Oto San. Sit. 14-b Blk. No: 3 Esenyurt, İstanbul

Kayıtlı olduğu ilçe: Esenyurt


Yaldız İnşaat Gıda Madencilik Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Türkiye dahilinde ve yabancı ülkelerde iktisadi devlet teşekkülleri katma ve özel bütçeli dairelerde hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı yeraltı ve yerüstü her türlü teçhizat tesisat ve inşaat taahhütleri deruhte etmek ve Konusu ile ilgili tesis makina alet edevat teçhizat nakil vasıtaları ve her türlü iş makinaları satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller satınalabilir, aracılık yapabilir, satabilir, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek iş veya ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs veya şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmek ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit ilzami ve tasarruf işlemlerde bulunmak, keza menkul ve gayrimenkul üzerinde rehin işletme rehin tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek menkul mal rehni velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat almak bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak, Amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları iktisap etmek işletmek kiralamak kiraya vermek, almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek kendi menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek ve 9. 11. 2000 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 374565 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Ağustos 1997 tarihinde kuruldu.


 
Not: Görüş yayınlayabilmek için, oturum açmalısınız. Üye değilseniz buraya tıklayınız